KEBERANGKATAN BALIK YABHG TOH PUAN

Description

DAY 3

Lapangan Terbang Sandakan

Keberangkatan balik Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Panglima (DR) Hajah Norlidah binti Tan Sri Datuk R.M.Jasni diiringi oleh Yang Berbahagia Datin Seri Panglima Datuk Hajah Juliah Salag serta Yang Berbahagia Datin Seri Panglima Datuk Dr Hajah Nuinda binti Haji Alias.

#puspanitaAnggunKelihatan

Photos
Event date
Category
District