Jawatankuasa Kecil

JKK PENGURUSAN WISMA PUSPANITA

Vivian Raymond Apas

Pengerusi

Angelie Tee

Timbalan Pengerusi
JKK EKONOMI RUMAH TANGGA & KRAF TANGAN

Datin Faridah Hj. Jaafar

Pengerusi

Samsakiah Hj Jamil

Timbalan Pengerusi
JKK KESIHATAN

Jacinta Intang

Pengerusi

Rohana Chong

Timbalan Pengerusi
JKK LAWATAN

Noorfaridah Othman

Pengerusi

Jumatiah Othman

Timbalan Pengerusi
JKK PENDIDIKAN

Datin Christine Teresa Netto

Pengerusi

Josephine Chong @ Francisca

Timbalan Pengerusi
JKK KEBAJIKAN

Prof. Dr. Khadizah Osman

Pengerusi

Datin Rasidah binti Hj. Geddik

Timbalan Pengerusi
JKK SUKAN, KEBUDAYAAN DAN REKREASI

Zaiton Bakri

Pengerusi

Jane Rita Gondipon

Timbalan Pengerusi
JKK PESARA

Datuk Hajah Noni J. Said

Pengerusi

Datin Noraisah binti Abdillah

Timbalan Pengerusi
JKK SERANTA

Majella Tan Marquez

Pengerusi

Haslina Ismail

Timbalan Pengerusi
JKK AGAMA

Ustazah Aishah binti Ghani

Pengerusi

Datin Hajah Aishah binti Hj. Kasan

Timbalan Pengerusi
JKK KEAHLIAN

Datin Hajah Siti Aishah Abdullah

Pengerusi

Datin Siti Noorsiah Abdul Majid

Timbalan Pengerusi
JKK TASKA

Datin Dr. Rosinah Edinin

Pengerusi

Faridah Ansawi

Timbalan Pengerusi