Jawatankuasa Kecil

JKK PENGURUSAN WISMA PUSPANITA

Hjh Siti Aishah Abdullah

Pengerusi

Vivian Raymond Apas

Timbalan Pengerusi
JKK EKONOMI RUMAH TANGGA & KRAF TANGAN

Datin Faridah Hj. Jaafar

Pengerusi

Samsakiah Hj. Jamil

Timbalan Pengerusi
JKK KESIHATAN

Datin Inundiri Mantaling

Pengerusi

Musleha Khairunisa binti Muluk

Timbalan Pengerusi
JKK LAWATAN

Noorfaridah Othman

Pengerusi

Jumatiah Othman

Timbalan Pengerusi
JKK PENDIDIKAN

Christine Netto

Pengerusi

Datin Dr. Rosinah Edinin

Timbalan Pengerusi
JKK KEBAJIKAN

Datin Nismah Salleh

Pengerusi

Hjh. Siti Yuslaini Mohd Samsuri

Timbalan Pengerusi
JKK SUKAN & REKREASI

Zaiton Bakri

Pengerusi

Jane Rita Gondipon

Timbalan Pengerusi
JKK PESARA

Datuk Hajah Noni J. Said

Pengerusi

Noraisah binti Abdullah

Timbalan Pengerusi
JKK SERANTA

Majella Tan Marquez

Pengerusi

Haslina Ismail

Timbalan Pengerusi
JKK AGAMA

Ustazah Aishah binti Ghani

Pengerusi

datin Hajah Aishah binti Hj. Kasan

Timbalan Pengerusi
JKK KEBUDAYAAN

NoorAfzalinah bt Mohd Afzul

Pengerusi
JKK TASKA

Hajah Ajanah Mohamed

Pengerusi

Faridah Ansawi

Timbalan Pengerusi