PENUTUPAN AKAUN 25 DECEMBER 2020

Semua jawatankuasa dikehendaki untuk menyelesaikan urusan apa-apa tuntutan pembayaran selewat-lewatnya pada 20 December 2020, lima hari sebelum penutupan akaun oleh Jabatan Bendahari Negeri. Tidak ada sebarang  pembayaran selepas 25 December 2020 dan jika kuiri di terima selepas 25 haribulan juga tidak akan dapat dibayar pada tahun ini. Sekian harap maklum

Announcement date